Algemene info

jules * uw kind staat centraal

* individuele begeleiding

* geborgenheid

* elkaar helpen

* interactief sociaal contact

* al spelend leren

* ontdekkend leren

* samen plezier beleven

* zelfredzaamheid

* vrij kleuterinitiatief

* ervaringsgericht

* kleuterzwemmen

* computer in de klas voor speel-leermomenten

* intergenerationeel project

* een carnavalstoet voor en door de kinderen

* optimale voorbereiding op het 1ste leerjaar

* een informatief kleuterrapportje

* Franse initiatie vanaf de 3de kleuterklas