Inschrijven

Nieuwe kleuters, die voor het eerst instappen, zijn welkom zodra ze geen speciale hygiënische zorg nodig hebben (zindelijk zijn).
De 7 instapdata voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar zijn:

 • begin schooljaar
 • na de krokusvakantie
 • na de herfstvakantie
 • na de paasvakantie
 • na de kerstvakantie
 • na hemelvaart
 • 1 februari

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders het schoolreglement, de afsprakennota en volgende formulieren :
De inschrijving gebeurt aan de hand van de ISI+ kaart of de kids-ID.

Bij ontstentenis daarvan volstaat ook één van de volgende documenten:

– een uittreksel uit de geboorteakte
– het trouwboekje van de ouders
– de identiteitskaart van het kind
– het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
– de reispas voor vreemdelinge

 • formulier met informatiegegeven
 • keuzeformulier godsdienst- zedenleer voor leerplichtige leerlingen
 • vragenlijst over de achtergrond van het kind (GOK)
 • Zij verklaren zich akkoord met het overhandigde schoolreglement en de afsprakennota. (Deze zijn terug te vinden onder het menu ‘Info’ en dan op de link ‘Documenten’