Home

Welkom op de webpagina van onze school!

Bericht van Smartschool – 25/03/2021 

Naar aanleiding van de beslissingen van het overlegcomité, woensdag 24 maart, willen we u langs deze weg informeren omtrent de beslissingen betreffende het onderwijs.

De stijgende cijfers in het aantal besmettingen, de ziekenhuisopnames en alle gevolgen die dat met zich mee brengen heeft er toe geleid dat de week van maandag 29 maart tot en met vrijdag 2 april een extra week paasvakantie is voor het lager onderwijs.

Er wordt dus géén afstandsonderwijs ingericht. Wel kunnen leerkrachten uw kind een vakantiebundel (vrijblijvend) aanbieden. De klasleerkracht zal u daarvoor dan de nodige info bezorgen.

Het kleuteronderwijs blijft open. Er wordt wel een oproep van solidariteit van de ouders gedaan om, uit begrip voor de netelige situatie van het kleuteronderwijs, waar mogelijk hun kind thuis op te vangen.

Er is op school noodopvang voorzien voor leerlingen van het lager in de week van 29 maart tot en met 2 april. Uiteraard geldt daarna de reguliere paasvakantie van twee weken (geen opgang). Ouders die gebruik willen maken van de opvang doorheen de dag moeten daarvoor een werkgeversattest voorleggen.

De voor- en naschoolse noodopvang blijft de werking behouden, zoals gecommuniceerd in de info vanuit de dienst Kinderopvang. De werking van de paasvakantie wordt herbekeken door de dienst en zal ook zo snel mogelijk gecommuniceerd worden.

De rapporten zullen u via een bericht op Smartschool toegezonden worden op vrijdag 2 april. Uiteraard ontvangt u na de paasvakantie het rapport op papier ter ondertekening.

Indien u reeds een gesprek gepland had, met de klasleerkracht of de zorgcoördinatie, blijft deze planning behouden. Uiteraard gaan al deze gesprekken digitaal door. De leerkracht van uw kind blijft bereikbaar via Smartschool gedurende de week voor de paasvakantie.

We rekenen op de volledige heropening van de scholen op 19 april met contactonderwijs voor alle leerlingen.

Indien zich in de komende uren en/of dagen nog andere wijzigingen voordoen, houden we u uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte.

Tot slot willen we elk van u uitdrukkelijk en oprecht danken voor uw begrip en uw medewerking in deze tijden. We vragen enorm veel van uw veerkracht maar weet dat we dit allemaal enorm waarderen.

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2020-2021:

dinsdag 1 september 2020: start nieuwe schooljaar
maandag 14 september 2020: pedagogische studiedag
donderdag 24 september 2020: infoavond
vrijdag 16 oktober 2020: facultatieve vrije dag
maandag 2 november t/m vrijdag 6 november 2020: herfstvakantie
woensdag 11 november: Wapenstilstand
woensdag 2 december 2020: bezoek van Sinterklaas
maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021: kerstvakantie
maandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari 2021: krokusvakantie
maandag 15 maart 2021: facultatieve vrije dag
maandag 5 april t/m vrijdag 16 april 2021: paasvakantie
woensdag 28 april 2021: pedagogische studiedag
donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021: Hemelvaartsdag en brugdag
maandag 24 mei 2021: pinkstermaandag
donderdag 1 juli 2021: begin zomervakantie