Home

Het oudercomité van GBS De Klinker organiseert in samenwerking met
Child Focus en de Gezinsbond:

INFOAVOND CYBERPESTEN

donderdag 17 januari 2019 – 20u00

Klein-Lafeltstraat 2, 3770 RIEMST

Gepest worden maakt je leven tot een heuse hel. Zeker als het ook online gebeurt:  het komt extra hard aan en houdt niet op wanneer je thuis in je zetel zit. Hoe gaat cyberpesten precies in z’n werk? Wie zijn daders en slachtoffers en wie kijkt  toe? Bestaat er een perfecte aanpak , waarom moet je vooral praten en hoe begin je daaraan? Dankzij deze sessie kun je ten strijde trekken tegen de cyberpest-plaag.
We werken met getuigenissen  van kinderen/jongeren, ouders en experts. Via animatiefilmpjes en infographics krijgen ouders zicht op het mediagebruik van jongeren. De vorming is interactief opgebouwd met onder meer een quiz en een stellingenspel. Hierbij worden er heel wat concrete tips aangereikt.

Inschrijven
kan via een e-mail naar:  ouderraadgbsdeklinker@gmail.com
met vermelding van
–          Naam
–          Aantal deelnemers
–          Klas(sen) van kinderen

Uiterste datum van inschrijving:    14 januari 2019