Kinderopvang

De buitenschoolse opvang in Riemst wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Riemst.

De coördinator en verantwoordelijke van de opvangvoorziening is:

Sigrid Rubens
Sint-Jansstraat 8 d
3770 Herderen
012/440 360
Tongersesteenweg 8
3770 Riemst
tel: 012/440 370
kinderopvang@riemst.be

De buitenschoolse opvang heeft 9 vestigingsplaatsen, de opvangplaatsen waar de schoolgaande kinderen van Millen en Genoelselderen gebruik van kunnen maken zijn:

SCHOOLDAGEN
De Klinker Riemst
Klein-Lafeltstraat 2
tel. 012 26 88 30
Voorschoolse opvang: 07.00 u.- 08.30 u.
Naschoolse opvang: 15.30 u. – 18.00 u.
Na school en woensdagnamiddag:
Ukkepuk
Sint-Jansstraat 8 d
tel. 012 44 03 78
– Voorschoolse opvang: 07.00 u.- 08.30 u
– Naschoolse opvang: 15.30 u.-18.00
– Woensdagnamiddag: 12.00 u.-18.00 u

SCHOOLDAGEN

Voor school:                                                             

Het eerste contact met de kinderopvang kan gebeuren via mail ofwel telefonisch. De contactgegevens kan u hieronder terugvinden.

De inschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar bij kinderopvang ofwel via de school.

Er worden infovergaderingen georganiseerd: elke dinsdag voor een schoolvakantie!

Bij zorgkinderen is er vooraf een persoonlijk gesprek gewenst.

SCHOOLVRIJE DAGEN

Op schoolvrije dagen kan opvang voorzien worden in Ukkepuk: 07.00 u.-18.00 u.

Inschrijven is noodzakelijk! Indien er geen inschrijvingen zijn 14 dagen voor de schoolvrije dag wordt er geen opvang voorzien. Inschrijven kan door te bellen of te mailen naar de dienst Welzijn: tel. 012/44 03 70 of welzijn@riemst.be.

VAKANTIEDAGEN

Tijdens korte schoolvakanties is enkel de locatie ‘Ukkepuk’ in Herderen open en eventueel aangevuld met een locatie in een basisschool.

Tijdens de zomervakantie zijn de locaties ‘De Klinker’ in Riemst, ‘Ukkepuk’ in Herderen en ‘Het Driesje’ in Bolder open.

Inschrijven is verplicht ten vroegste één maand op voorhand via mail, per post, het inschrijvingsformulier persoonlijk overhandigen of via de website http://www.riemst.be/inwoners/welzijn/kinderopvang. Mailen kan naar de dienst welzijn@riemst.be.

GEEN OPVANG

Je kan géén gebruik maken van de kinderopvang in weekends, feestdagen en brugdagen.

Bij eventuele stakingen van het onderwijzendepersoneel is er géén opvang.Het onderwijs kan opvang voorzien.

De opvang sluit een aantal dagen per jaar. Dezesluitingsdagen worden doorgegeven via een

bijlage in het huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement zal je ontvangen tijdens een intakevergadering.De lijst met de sluitingsdagen en de vakantieperiodeis beschikbaar op het kantoor van decoördinator.

Indien jijzelf en jouw kind(eren) wensen gebruik te maken van de buitenschoolse kinderopvang, neem dan vóór aanvang contact op met de coördinator Sigrid Rubens